آزادی

این پوستر را برای امتحان استعداد دانشگاهی در آلمان انجام دادم. موضوع تکلیف تنها یک کلمه بود: آزادی و من می‌توانستم از هر ابزار و سبکی که دوست داشتم یا به آن مسلط‌ بودم استفاده کنم. من طراحی پوستر را انتخاب کردم  که البته با توجه به گستردگی مفهوم آزادی برای پیدا کردن ایده مناسب باید بیشتر تلاش می‌کردم. به همین منظور سعی کردم به آهنگهایی در همین رابطه گوش کنم که در نهایت آهنگی از گروه دِ دورز الهام بخش طراحی این پوستر شد

در پوستر به زبان آلمانی نوشته شده: بشکن برای رسیدن به سمتی دیگر. هیچ دیواری نمی‌تواند برای همیشه جلوی آزادی بایستد

Freedomدیدگاه‌ها بسته شده‌اند.