پوستر فستیوال کالتِرهاون

این پوستر را برای شرکت در مسابقه طراحی پوستر برای فستیوال تابستانه کالتِرهاون دانمارک طراحی کردم که به مسابقه راه پیدا کرد اما برنده نشد.



دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.