ماه پیشونی

ماه پیشونی نام یکی از شخصیت‌های داستان‌های ایرانی است . تصور شخصی من از این نام بانویی زیبا با روحی بزرگ است . شعری هم که در پس زمینه این تصویر سازی بکار گرفته‌ام بیانگر بانویی با همین صفات است. تکنیک این  تصویرسازی ماژیک روی کاغذ است.   

 

Mah-pishuniدیدگاه‌ها بسته شده‌اند.