دسامبر, 2014

لوگوها در Design Crowd

تقویم سال ۱۳۹۱

ماه پیشونی

پری‌ها

تقویم سال ۱۳۹۳

طراحی پوستر بیست و ششمین سالگرد تاسیس دانشگاه GAU

پرتره‌ها

ترکیب‌بندی در طراحی پوستر

فاجعه معدن سوما

خط صاف دراز