آبشوران

طراحی جلد و DVD های چندین کتاب گویا از طرف شرکت آوانامه به من سفارش داده شد. بسیاری از این کتب  آثار ادبیات کلاسیک ایران هستند و برخی دیگر آثار بسیار ارزشمند ادبی خارجی. اولین همکاری من با این دوستان کتاب آبشوران نوشته علی اشرف‌درویشیان است که طرح نهایی آن را در این صفحه می‌بینید. در طراحی این کار سعی کردم تا با توجه به داستان و لحن آن از رنگهایی سرد استفاده کنم تا مفاهیمی چون حسرت و تلخی روزگار در این داستان را بیان کنم.

 

در ضمن برای تهیه کتاب می‌توانید به کتاب‌ فروشی‌های معتبر و یا به سایت آوانامه به آدرس زیر مراجعه کنید.

www.Avanameh.comدیدگاه‌ها بسته شده‌اند.