آزمایشگاه سیستم عامل

طراحی جلد این کتاب را به سفارش یکی از نویسندگان کتاب انجام دادم که با توجه به موضوع و محتوای کتاب، سادگی وهمچنین پویایی طرح اهمیت زیادی داشت. و البته قرار دادن لوگوی شرکت لینوکس روی جلد به شکلی که آسیب جدی به طرح اصلی نزند تنها بخش سخت این  پروژه بود.

Os-Lab-book-front

Os-Lab-book-Backدیدگاه‌ها بسته شده‌اند.