تقویم سال ۱۳۹۳

طراحی تقویم سال ۱۳۹۳ همچون سالهای گذشته از طرف شرکت نقش‌ رنگ پنجم سفارش داده شد که موضوع آن این بار آثاربهترین نقاشان هلند دردوران طلایی هنر این کشور بود. انتخاب تصاویر، جمع آوری متون، ترجمه آنها و پیدا کردن سبکی مناسب با فضای آثار برای طراحی این تقویم سبب شناخت بیشتر من از هنر هلند و نقاشان آن دوره شد، که تجربه‌ای بسیارارزنده و لذت‌بخش بود.

Calendar-2014-Featured

.مجموعه زیر صفحه‌هایی از این تقویم هستنددیدگاه‌ها بسته شده‌اند.