جشنواره بین‌المللی تئاتر لهستان

 

این مجموعه یک پروژه شخصی/ دانشجویی است که در سال ۲۰۱۰ انجام داده‌ام.

 

این پروژه شامل طراحی پوستر اصلی جشنواره، پوستربرای اجرای تئاتر، بلیط تئاتر و از طرفی طراحی لوگو، هویت ‌سازمانی و اوراق اداری است.

i-theatre-stationaryدیدگاه‌ها بسته شده‌اند.