قلمرو دانش‌افزار سامان

طراحی هویت سازمانی، لوگو و اوراق اداری شرکت «قلمرو دانش‌افزار سامان» ازطرف این شرکت سفارش داده شد. با توجه به نوع فعالیت شرکت که  در دو زمینه خاص متمرکز است، نخست تولید نرم‌‌افزارهای سفارشی برای سازمان‌‌های بزرگ، دوم پیاده‌‌سازی و به‌‌کارگیری سیستم‌‌های برنامه‌‌ریزی منابع سازمانی به طراحی بسیار ساده و گویا نیاز داشتند. پس از اتمام طراحی اولیه که مورد تایید واقع شد، مشاوره گرافیک سایت شرکت نیز به منظور هماهنگی بیشترتوسط من انجام گرفت.

مجموعه زیر نتیجه نهایی طراحی برای این شرکت محترم است.

Saman-informatics

www.samaninformatics.comدیدگاه‌ها بسته شده‌اند.